Program » WYSTAWY

XX-lecie poskiej reklamy

Wystawa XX-lecia reklamy w Polsce prezentuje najlepsze prace reklamowe z ostatnich dwudziestu lat, które zostały docenione i nagrodzone na najważniejszych festiwalach zarówno w Polsce jak i zagranicą. Układ wystawy pozwala prześledzić ewolucję gustu reklamodawców, twórców i odbiorców reklamy. Przybliża tendencje panujące w polskiej reklamie, które odchodząc od narzuconych wzorców i modeli światowych prezentują polskie rozwiązania uwzględniające nie tylko rodzime poczucie humoru, ale także sytuację historyczną, przesądy, lęki i nową energię zmiany.

 

Reklama rosyjska

Wystawa będzie interesującym urozmaiceniem AD DAYS - publiczność będzie mogła zapoznać się z nieznanymi w Polsce pracami rosyjskich twórców, ich spojrzeniem oraz warsztatem artystycznym.

 

Place Shockvertising

Celem wystawy jest prezentacja przykładów najbardziej kontrowersyjnych i zaskakujących kampanii promocyjnych państw, regionów i miast. Autorzy prac wystawowych, w tym narodowe organizacje turystyczne różnych państw, przedstawią kampanie, które wzbudziły kontrowersje, dyskusje bądź miały wyjątkowo nietypowy charakter. Wystawa będzie dowodzić, że motyw „sielankowy” nie jest jedynym dostępnym środkiem wyrazu w promocji pięknych miejsc, a kontrowersje mogą być z powodzeniem wykorzystywane w marketingu terytorialnym. Autorem wystawy jest Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc.