Program » IDEA HUNTERS » Regulamin

§ 1
ORGANIZATORZY

Organizatorami przeglądu „IDEA HUNTERS” są: Urząd Miasta Łodzi, Studio Mamut, Łódź Art Center, Telma Group Communications, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR. Przegląd odbywa się w ramach Festiwalu Reklamy AD DAYS w Łodzi.

§ 2
CELE

Cele przeglądu „IDEA HUNTERS” to:

 • promocja twórczości młodych talentów,
 • inspirowanie młodych artystów do twórczej aktywności w dziedzinie reklamy,
 • umożliwienie młodym artystom wejścia na rynek pracy.

§ 3
UCZESTNICY

 1. Przegląd skierowany jest do uczniów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych oraz osób zajmujących się reklamą zawodowo, niezwiązanych z żadną agencją reklamy.
 2. Do przeglądu zapraszamy wszystkich, którzy czują potencjał twórczy w przestrzeni komunikacji społecznej, reklamy, wizualnych form promocji. „IDEA HUNTERS” skierowany jest do osób, które nie miały jeszcze kontaktu z profesjonalną branżą reklamy oraz tych, którzy już zgromadzili doświadczenia zawodowe, ale w innych dziedzinach niż reklama.
 3. Uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie.

§ 4
PRZEDMIOT PRZEGLĄDU

Przedmiotem przeglądu „IDEA HUNTERS” jest komunikat reklamowy, reklama, wizualne formy promocji. Zadaniem uczestników jest przygotowanie wszechstronnej prezentacji obejmującej własną twórczość. Prace powinny być oryginalne, nowatorskie.

§ 5   
ZASADY PRZEGLĄDU

Nadesłane prace będą oceniane przez Jury, składające się z  reprezentantów agencji branżowych w Polsce oraz przedstawicieli Organizatorów.

I etap: 11.10.2010 - 12.11.2010

 1. Uczestnicy przeglądu nadsyłają prezentacje swoich dotychczasowych dokonań - portfolio oraz ciekawych pomysłów na komunikat reklamowy (np. printy, wideo, muzyka, inne formy kreacji). Autoprezentacje należy zgłaszać w postaci prezentacji Power Point nie większej niż 25 slajdów (spakowane w formacie ZIP).
 2. Prace wraz z wypełnionym formularzem rejestracyjnym można wysyłać od 11.10.2010 do 12.11.2010.
 3. Jury „IDEA HUNTERS” spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze 10 najlepszych prac.
 4. Autorzy 10 najciekawszych prac zostaną zaproszeni na Festiwal Reklamy AD DAYS w Łodzi.
 5. Autorzy wybranych w I etapie prac zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do II etapu w dniu 15.11.2010. Informacja zostanie wysłana na podane przy rejestracji adresy email uczestników wybranych w etapie I, oraz zostanie opublikowana na stronie www.addays.pl

II etap: 15.11.2010 - 26.11.2010

 1. Zadaniem uczestników II etapu będzie przygotowanie prezentacji swojej twórczości w udostępnionej przestrzeni podczas Festiwalu.
 2. Twórcy zaprezentują swoje autorskie prace szerszej publiczności oraz odbiorcom branżowym na wystawie odbywającej się w ramach Festiwalu.
 3. Każdy zaproszony do wystawy autor otrzyma do dyspozycji przestrzeń ekspozycyjną:
  • ściana - z przeznaczeniem na ekspozycję wydrukowanych kreacji,
  • stolik - z przeznaczeniem na komputer i inne materiały,
  • telewizor LCD - z przeznaczeniem na prezentację i materiały audio-wideo.
 4. O wynikach II etapu zadecyduje głosowanie Jury po zapoznaniu się z prezentacjami podczas Festiwalu Reklamy Addays w dniu 26.11.2010.

§ 6   
WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnicy przesyłają drogą mailową swoje autoprezentacje w postaci prezentacji Power Point nie większej niż 25 slajdów (spakowane formatem ZIP).
 2. Z autoprezentacją należy przesłać wypełniony Formularz Zgłoszeniowy.
 3. Prace z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres mailowy