Program » GALERIA MARKETINGU MIEJSC » Program

24.11.2010 ŚRODA

Budowanie wizerunku kraju. Współpraca z biznesem

09:00 - 10:00 Rejestracja uczestników i zwiedzanie stoisk - GALERIA PROFESJONALNYCH USŁUGODAWCÓW MARKETINGOWYCH
10:00 - 10:30
  • Powitanie: Grzegorz Kiszluk, Prezes Brief for Poldand, Adam Radoń, organizator Festiwalu Reklamy Ad Days
  • Wykład: Trójkąt Efektywności Briefu - Grzegorz Kiszluk, Prezes Brief for Poland
10:30 - 11:00 GALERIA PROFESJONALNYCH USŁUGODAWCÓW MARKETINGOWYCH - zwiedzanie stoisk
11:00 - 11:45 Wykład: Wally Olins Idea przewodnia promocji kraju
11:45 - 13:30 Debata - Budowanie wizerunku kraju
Prowadzący: Marek Kłoczko, Krajowa Izba Gospodarcza
Uczestnicy debaty: Wally Olins, Bartłomiej Walas - POT, Bożena Czaja - PAIiIZ, Aneta Prasał-Wiśniewska - Instytutu Adama Mickiewicza, Mirosław Boruc - Instytut Marki Polskiej, dr Marta Hereźniak - Uniwersytet Łódzki, Marcin Herra - PL.2012, Kalina Janicka - Clear Channel Poland, Leszek Kurnicki - PKN ORLEN S.A., Grzegorz Kiszluk - Brief for Poland
13:30 - 14:30 GALERIA PROFESJONALNYCH USŁUGODAWCÓW MARKETINGOWYCH - zwiedzanie stoisk
14:30 - 15:00 Wykład: Loża A5, Aleksandra Sosnowska - Wizerunek nie logo. Dlaczego nie każda marka jest skuteczna rynkowo
15:05 - 15:35 Wykład: Współczesne postrzeganie promocji miejsca docelowego - Bartłomiej Walas, Polska Organizacja Turystyczna
15:40 - 16:10 Wykład: Miasto jako beneficjent projektu marketingowego na przykładzie VERVA STREET RACING - Leszek Kurnicki, PKN ORLEN S.A.
16:10 - 17:00 GALERIA PROFESJONALNYCH USŁUGODAWCÓW MARKETINGOWYCH - zwiedzanie stoisk
20:00 Bankiet Galerii Marketingu Miejsc

25.11.2010 CZWARTEK

Korzyści ze współpracy administracji publicznej z dostawcami usług marketingowych

10:00 - 11:30 Debata: Promocja gospodarcza i turystyczna Polski Wschodniej
Prowadzący: Grzegorz Kiszluk, Brief for Poland
Uczestnicy debaty: Bożena Czaja - Członek Zarządu PAIiIZ, Elżbieta Wąsowicz-Zaborek - Wiceprezes POT, Anna Bartwicka - POT, Małgorzata Wilk-Grzywna - Dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej w Kielcach, Krzysztof M. Karpieszuk - Sekretarz Miasta Białegostoku
11:30 - 12:00 Przerwa kawowa - GALERIA PROFESJONALNYCH USŁUGODAWCÓW MARKETINGOWYCH - zwiedzanie stoisk
12:00 - 12.40 Prezentacja wyników badania przeprowadzonego przez TNS OBOP nt. aktywności marketingowej samorządów - Mateusz Galica, TNS OBOP
12:40 - 13:30 GALERIA PROFESJONALNYCH USŁUGODAWCÓW MARKETINGOWYCH - zwiedzanie stoisk
13:30 - 14:00 Wykład: Efektywne wykorzystanie reklamy zewnętrznej w strategiach komunikacji kraju/regionów/miast - Maciej Włodarczyk, Clear Channel Poland
14:05 - 14:50 Wykład: Małgorzata Ziarko, Grupa Onet.pl, Szczepan Sobaś, TVN SA - Pokazać czy zainteresować? -  czyli jak wykorzystać zalety telewizji i Internetu w komunikacji marketingowej aby region został zauważony
14:55 - 15:25 Wykład: Krzysztof Nepelski, RMF, Promocja totalna Miast i Regionów
15:25 - 16:00 GALERIA PROFESJONALNYCH USŁUGODAWCÓW MARKETINGOWYCH - zwiedzanie stoisk
16:00 - 17:30 Debata - Podsumowanie: Korzyści ze współpracy administracji publicznej z dostawcami usług marketingowych.
Prowadzący: Grzegorz Kiszluk, Brief for Poland
Uczestnicy debaty: Mateusz Galica - Dyrektor ds. Strategii TNS OBOP, Wojciech Borowski - CEO Euro RSCG Poland, Jacek Sadowski - Prezes Holdingu Sadowski, przedstawiciele miast i regionów
17:30 Zakończenie Targów - wręczenie certyfikatów uczestnikom

 

Wally OlinsWally Olins urodził się w Londynie, studiował w Oksfordzie. Jest współzałożycielem Wolff Olins, a obecnie prezesem Saffron, z biurami w Londynie i Madrycie. Jest autorem fundamentalnego dzieła Corporate Identity. Zyskał status guru w dziedzinie tożsamości rynkowej. Doradzał wielu głośnym światowym organizacjom i krajom w zakresie ich tożsamości, marek i komunikacji, np. McKinsey, Akzo-Nobel, Repsol, Q8, Portugalska Rada Turystyki, BT, Prudential, Renault i Volkswagen. Wykłada gościnnie w Saïd Business School na Uniwersytecie Oksfordzkim i Copenhagen Business School. Uczestniczy w seminariach na temat brandingu na całym świecie. Jest konsultantem Krajowej Izby Gospodarczej oraz Instytutu Marki Polskiej. Książka „Wally Olins o marce” stała się klasyczną pozycją i doczekała 20 przekładów.

Grzegorz KiszlukGrzegorz Kiszluk, Twórca platformy Brief for Poland - jeden z pionierów reklamy w Polsce. W latach 1991 - 1996 dyrektor działu mediów Publicis FCB i dyrektor generalny Optimedia Poland (1994 - 1996). Od 1996 do 1998 członek zarządu ZKDP i pierwszy prezes rady nadzorczej spółki Polskie Badania Czytelnictwa. Od 2003 do 2005 r. prezes rady nadzorczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce (IAA). Prowadzi wykłady z marketingu i reklamy w szkołach wyższych. Członek jury festiwali: Crackfilm, Złote Orły, Boomerang, Media Trendy, KTR. Laureat „Stalowego Przęsła 2004” w kategorii budowania mostów między różnymi poglądami i aspektami komunikacji rynkowej, a w szczególności za działania integrujące różne środowiska zawiązane z komunikacją rynkową i pozwalające wykorzystać synergię ich współpracy. Pierwszy redaktor naczelny magazynu Impact. Od 1999 właściciel Wydawnictwa Reklamowego AdPress i redaktor naczelny pierwszego magazynu marketingu i sprzedaży Brief. Inicjator platformy BriefforPoland, od 8  lat obserwujący rynek marketingu miejsc. Twórca platformy do wymiany doświadczeń między regionami. Ambasador Golden Drum w Polsce.

Marek KłoczkoMarek Kłoczko, Sekretarz Generalny KIG - Ekspert gospodarczy, od wielu lat specjalizujący się w zarządzaniu projektami, członek licznych organizacji i stowarzyszeń gospodarczych. Ukończył Politechnikę w Budapeszcie i  SGPiS w Warszawie. Studiował zarządzanie, politykę gospodarczą i problematykę małych i średnich przedsiębiorstw w USA, Wielkiej Brytanii, Japonii i Korei. W latach 1991-1993 był posłem Sejmu RP - członkiem Komisji Współpracy z Zagranicą. Od 1990 roku pełni funkcję Dyrektora Generalnego/Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej. Jest Członkiem Władz Stowarzyszenia Izb Przemysłowo - Handlowych EUROCHAMBRES w Brukseli. Zarządzał udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2000 w Hanowerze oraz EXPO 2005 w Aichi (Japonia). Prowadzi wykłady i prelekcje w wielu krajach świata. Jest autorem wielu publikacji z zakresu ekonomii, marketingu i promocji. Za swoją działalność na rzecz budowy samorządu gospodarczego i współpracy międzynarodowej odznaczony wieloma odznaczeniami i orderami, m.in. Krzyżem Komandorskim, Orderem Odrodzenia Polski, Orderem Zasługi Republiki Węgierskiej i Republiki Estonii, Orderem Wielkiego Księcia Giedymina Republiki Litwy.

Aleksandra SosnowskaAleksandra Sosnowska, Wiceprezes Zarządu firmy Loża A5 - Jedna z najbardziej skutecznych konsultantek w tworzeniu wizerunku marek - tak korporacyjnych jak i jednostek samorządu terytorialnego. Zarządza zespołem strategów, projektantów i badawczy oraz kieruje prace tak aby efekt wizualny najbliższy był założonym celom. Zajmuje się tworzeniem zasad komunikacji marki z otoczeniem i sposobami wyrażania jej osobowości - tak w komunikacji werbalnej jak i wizualnej, a więc szeroko pojętej promocji. Autorka kilkudziesięciu artykułów poświeconych różnych aspektom marki. Prelegent i wykładowca na uczelniach państwowych i prywatnych.

 

Bartłomiej WalasBartłomiej Walas, Wiceprezes Polska Organizacja Turystyczna - z turystyką i z POT związany jest od wielu lat. W latach 1996-2008 opracowywał i realizował plany marketingu turystycznego Polski na rynku francuskim jako dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej (POIT) w Paryżu. Doświadczenie w zakresie turystki zdobył pracując między innymi w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki, Instytucie Turystyki, Krakowskim Przedsiębiorstwie Turystycznym Wawel-Tourist, Instytucie Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie pracował jako nauczyciel akademicki a także pełnił funkcję prodziekana ds. dydaktycznych. Tytuł magistra turystyki zdobył na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie też obronił z wyrόżnieniem pracę doktorską dotyczącą społeczno-ekonomicznych uwarunkowań uczestnictwa w ruchu turystycznym. Ukończył studia podyplomowe ze specjalizacji turystyka międzynarodowa w Instytucie Studiόw Wyższych nad Turystyką w Sorbonie a także podyplomowe studia pedagogiczne na AWF w Krakowie. W 1995 roku był wykładowcą-ekspertem ze strony polskiej w roku 1995 wraz z firmą brytyjską L&R w projekcie kształcenia administracji publicznej w zakresie marketingu turystycznego i analiz rynkowych. Ponadto w latach 1981-1995 wykładowca licznych kursόw dla pilotόw wycieczek zagranicznych a także wykładów monograficznych dla studentόw Sorbony i innych uczelni zawodowych. Jest felietonistą pisma branżowego Wiadomości Turystyczne, autorem lub współautorem 4 książek, ponad 40 artykułόw naukowych i 23 prac prac naukowo-wdrożeniowych. Odznaczony brązową odznaką „zasłużony dla turystyki”, brązowym i srebrnym krzyżem zasługi (Polska) oraz złotym medalem turystyki (Francja).

Leszek KurnickiLeszek Kurnicki, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu PKN ORLEN S.A. - Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Do sierpnia 2008 prezes zarządu luksemburskiego towarzystwa inwestycyjnego Green Venture SA odpowiedzialny za akwizycje i przekształcenia spółek oraz realizacje nowych projektów biznesowych. Obecnie Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu PKN ORLEN SA. Członek Zarządu AB Ventus Nafta, Członek Rady Nadzorczej Orlen Deutschland A.G.

 

 

Mateusz GalicaMateusz Galica, Dyrektor ds. Strategii TNS OBOP - Pracował w branży medialnej, reklamowej. Od 1999 r. w TNS OBOP - z początku związany z telemetrią i badaniami mediów, potem jako Dyrektor Marketingu zajmował się budową oferty badawczej firmy, implementacją międzynarodowych rozwiązań badawczych na rynku polskim. Odpowiedzialny za strategię i komunikację TNS OBOP. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Publikował m.in. w Media i Marketing Polska, Brief, Harvard Business Journal, Press, Marketing w Praktyce, Puls Biznesu, Businessman Magazine, Marketing Serwis.

 

 

Kalina JanickaKalina Janicka, Prezes oraz Dyrektor Generalny Clear Channel Poland - z wykształcenia archeolog i etnolog, z praktyki i temperamentu - menedżer. Po studiach wyższych ukończyła specjalistyczne kierunki biznesowe: Marketing and Administration Faculty na Uniwersytecie w Chicago, Strategic Finance For Non-Financial Managers i The Creative Expression Programme w Holandii, a także uzyskała dyplom MBA Politechniki Warszawskiej i Business School of London. Od 1991 roku sprawuje kierownicze stanowiska z obszaru zarządzania i marketingu:  General Manager w Tambrands Inc. (wprowadziła na polski rynek takie marki, jak Aquafresh, Kiwi, Clairol czy Durex), a w latach 1997 - 2001 General Manager w Sara Lee Poland. Od lutego 2001 roku pełni funkcję Prezesa oraz Dyrektora Generalnego firmy Clear Channel Poland Sp. z o.o. Już w 2002 została uznana najbardziej przedsiębiorczym Dyrektorem Generalnym koncernu Clear Channel Worldwide. Jest także Wiceprezesem Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej. Prywatnie mężatka, mama siedmioletniej Oli. Pasjonatka podróży, które podsycają towarzyszące od czasów studiów zainteresowanie różnymi kulturami świata, a także kolekcjonowanie antyków.

Małgorzata Ziarko, Dyrektor Działu Sprzedaży Regionalnej Onet.pl - Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.  W latach 1999 - 2004 pracowała w agencjach reklamowych i eventowych, odpowiadając za współpracę z Klientami w obszarze kampanii reklamowych realizowanych w tradycyjnych mediach elektronicznych, organizację imprez lokalnych i ogólnopolskich. Od 2004r. zawodowo związana z Biurem Reklamy Onet.pl, od 2006r. Kierownik Działu Sprzedaży Regionalnej - od 2007 Dyrektor Działu Sprzedaży Regionalnej, odpowiadającego za współpracę z klientami bezpośrednimi, również z sektora Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Szczepan SobaśSzczepan Sobaś, Menedżer Zespołu Promocji Regionów TVN - Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (tytuł mgr 2005r.). W latach 2004 - 2006 praca w firmie European Infrastructure Group jako specjalista ds. funduszy strukturalnych UE. Od 2006r. związany z Biurem Reklamy TVN, praca w zespole ds. promocji regionów - jako doradca ds. promocji regionów. Od 2008r. szef zespołu promocji regionów, odpowiadającego za współpracę z klientami z sektora niekomercyjnego w Biurze Reklamy TVN.

 

 

Krzysztof NepelskiKrzysztof Nepelski, Dyrektor Działu Projektów Specjalnych GRUPA RMF - Radiowiec z 25-letnim stażem. Od prawie 20 lat w RMF FM - specjalista d/s promocji i sprzedaży, później dyrektor sprzedaży sieci RMF FM. W latach 1995-2009 Dyrektor Marketingu i Badań RMF FM, współtwórca portalu INTERIA.PL, współautor i koordynator nowych projektów w GRUPIE RMF,  jeden z 30 Liderów Nowej Gospodarki I Społeczeństwa Informacyjnego wg Bussinesman Magazyn (wrzesień 2000).

 

 

 

Wojciech BorowskiWojciech Borowski, CEO Euro RSCG Poland - posiada kilkanaście lat doświadczenia w obszarze komunikacji marek. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 1996 roku w sieci Grey. W 1999 roku, wraz ze wspólnikami, założył agencję reklamową Bimer Mazurczak, która weszła w skład sieci Leo Burnett. W 2002 roku przeprowadził integrację Bimer Mazurczak z agencją interaktywną iLeo. Po połączeniu, objął stanowisko dyrektora generalnego iLeo. Jednocześnie pełnił funkcję dyrektora generalnego mADical, niezależnej struktury Grupy Leo Burnett, specjalizującej się w marketingu medycznym. Na początku 2003 przeszedł do McCann Worldgroup na stanowisko dyrektora działu obsługi klientów, a następnie dyrektora zarządzającego agencji reklamowej McCann Erickson. W 2005 założył własną firmę konsultingową AdWise, specjalizującą się w komunikacji marketingowej i doradztwie personalnym, a także stworzył markę GetZZZ, której produkty - designerskie kolekcje pościeli - dostępne są w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W drugiej połowie 2008 roku dołączył do Grupy, łącząc funkcje CEO Euro RSCG Poland i Managing Director Euro RSCG Warsaw. Wojciech Borowski jest absolwentem University of Hartford (1996), gdzie ukończył kierunek finanse i ekonomia.

Jacek SadowskiJacek Sadowski, Prezes Holdingu Sadowski - w skład Holdingu Sadowski wchodzą: agencja reklamowa DEMO Effective Launching, dom mediowy PRO Media House i internetowy dom mediowy DiGi Media Store. Założyciel, fundator i prezes Fundacji organizującej program “Kupuj Nasze.PL”.  Autorytet w dziedzinie marketingu, reklamy i brandingu. Założyciel, właściciel i prezes agencji reklamowej DEMO Effective Launching specjalizującej się w launchingu (wprowadzaniu nowych marek) oraz relaunchingu (wzmacnianiu pozycji produktów już istniejących). DEMO wprowadziło lub repozycjonowało ponad 100 brandów i zrealizowało ponad 500 kampanii. Agencja jest autorem strategii marki miasta Gdańsk, miasta Radom oraz Regionu Jeziora Czorsztyńskiego i Przełomu Dunajca, a obecnie pracuje nad strategią dla marki Łódź oraz województwa podkarpackiego. Od 20 lat współtworzy sukces największych polskich marek, takich jak: Bakoma, Tiger, W. Kruk, Kamis, Grześki, Mieszko i innych. Aktywny popularyzator zagadnień brandingu w Polsce. W szczególny sposób zainteresowany zagadnieniem brandingu mediowego. Współtwórca strategii mediowych dla Radia Zet, Polityki, Zumi, Puls Biznesu oraz Tygodnika Wprost. Wiedzą dotyczącą budowania strategii mediowej dzieli się na Akademii Leona Kuźmińskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie w mediach. Wykładowca i trener, współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Jagiellońskim w Krakowie, Katowickiej Szkoły Filmowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Inicjator i twórca kampanii gospodarczych „Zadbaj o swoją markę”, „Kupując polskie produkty dajesz pracę” oraz „Kupuj Nasze. Są powody do dumy”.